O nás

Vážení přátelé, partneři, spolupracovníci,

po více jak 30 letech podnikání jsme se rozhodli vytvořit entitu „FONS JK Group a.s.“ a vložit do ní podíly ve společnostech (podle abecedy)
BIONIK Stapro Group s.r.o., Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o., MeDiLa spol. s r.o. a STAPRO s. r. o. Vytváříme tak silnou stabilní
holdingovou strukturu, která bude v jednotlivých firmách zajišťovat kontinuitu a profesionalitu vykonávání vlastnických práv.

Správní rada, která bude holding strategicky řídit bude mít následujících 5 členů (podle abecedy) Vojtěch Jirsa, Zdeněk Jirsa,
Milan Kudrna, Leoš Raibr, Šárka Vondrová (Kudrnová). Vstup zástupců další generace vlastníků do řídících struktur má za cíl
stabilní a kontinuální rozvoj všech společností. Leoš Raibr byl jmenován předsedou správní rady tohoto holdingu.

Všichni jsme přesvědčeni, že tato holdingová struktura zajistí profesionální vykonávání našich vlastnických práv
a povede k dalšímu růstu a efektivnímu rozvoji společností tvořících holding.

Samostatné obchodní vystupování jednotlivých společností na trzích, kde podnikají, zůstává beze změn.
Stejně tak zůstává nezměněno složení managementů jednotlivých firem.

Zdeněk Jirsa a Milan Kudrna
FONS JK Group a.s.

Společnost FONS JK Group, a.s. je s účinky od 1. 7. 2020 řídící osobou koncernu, kde řízenými osobami jsou společnosti
BIONIK Stapro Group s.r.o., Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o., MeDiLa spol. s r.o. a STAPRO s. r. o.

FONS JK Group a.s.

struktura-strom

Správní rada

Ing. Leoš Raibr

Předseda správní rady

jirsa-vojtech

Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D.

Člen správní rady

Ing. Zdeněk Jirsa

Člen správní rady

Ing. Milan Kudrna

Člen správní rady

sarka-vondrova

Ing. Šárka Vondrová

Člen správní rady

Kontakt

FONS JK Group, a.s. – sídlo společnosti

Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 467 003 111
Fax.: +420 467 003 119
E-mail: fonsjk@fonsjkgroup.cz
www.fonsjkgroup.cz

IČ: 08889139
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, Oddíl B, spisová vložka č. 3706.