Aktuality

O nás

Vážení přátelé, partneři, spolupracovníci,

po více jak 30 letech podnikání jsme se rozhodli vytvořit entitu „FONS JK Group a.s.“ a vložit do ní podíly ve společnostech (podle abecedy)
BIONIK Stapro Group s.r.o., Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o., MeDiLa spol. s r.o. a STAPRO s. r. o. Vytváříme tak silnou stabilní
holdingovou strukturu, která bude v jednotlivých firmách zajišťovat kontinuitu a profesionalitu vykonávání vlastnických práv.

Správní rada, která bude holding strategicky řídit bude mít následujících 5 členů (podle abecedy) Vojtěch Jirsa, Zdeněk Jirsa,
Milan Kudrna, Leoš Raibr, Šárka Vondrová (Kudrnová). Vstup zástupců další generace vlastníků do řídících struktur má za cíl
stabilní a kontinuální rozvoj všech společností. Leoš Raibr byl jmenován předsedou správní rady tohoto holdingu.

Všichni jsme přesvědčeni, že tato holdingová struktura zajistí profesionální vykonávání našich vlastnických práv
a povede k dalšímu růstu a efektivnímu rozvoji společností tvořících holding.

Samostatné obchodní vystupování jednotlivých společností na trzích, kde podnikají, zůstává beze změn.
Stejně tak zůstává nezměněno složení managementů jednotlivých firem.

Zdeněk Jirsa a Milan Kudrna
FONS JK Group a.s.

Společnost FONS JK Group, a.s. je s účinky od 1. 7. 2020 řídící osobou koncernu, kde řízenými osobami jsou společnosti
BIONIK Stapro Group s.r.o., Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o., MeDiLa spol. s r.o. a STAPRO s. r. o.

FONS JK Group a.s.

Správní rada

Ing. Leoš Raibr

Předseda správní rady

Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D.

Člen správní rady

Ing. Zdeněk Jirsa

Člen správní rady

Ing. Milan Kudrna

Člen správní rady

Ing. Šárka Vondrová

Člen správní rady

Investice

Lipidica, a.s.

Hlavní vizí společnosti Lipidica, a.s. je rozvinout a celosvětově prosadit efektivní, laboratorní, neinvazivní a včasnou diagnostiku zhoubných novotvarů. Projekt se opírá o základní výzkum v oblasti využití analýzy lipidomu, propojený s matematickým modelováním a algoritmy umělé inteligence. Lipidica je připravena kontinuálně spolupracovat s nejlepšími klinickými a výzkumnými pracovišti při praktickém využití diagnostických metod a pomáhat tak zachraňovat lidské životy.

Kontakt

FONS JK Group, a.s. – sídlo společnosti

Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 467 003 111
Fax.: +420 467 003 119
E-mail: fonsjk@fonsjkgroup.cz
www.fonsjkgroup.cz

IČ: 08889139
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, Oddíl B, spisová vložka č. 3706.

Ing. Leoš Raibr

Vystudoval ČVUT na Fakultě elektrotechnické, obor Umělá inteligence. Za svou kariéru zastával vedoucí pozice v řadě IT firem. Do společnosti STAPRO s. r. o. přišel roku 2006 po letité praxi v IBM, kde se věnoval oblasti zdravotnictví na trzích střední a východní Evropy a středního Východu. Má významný podíl na restrukturalizaci STAPRA a jeho významném tržním podílu nejen v ČR. Do čela holdingu FONS JK Group a.s. byl majiteli navržen jednoznačně.

Kromě práce a rodiny rád relaxuje při nejrůznějších sportovních aktivitách, jako je squash, lyžování, golf, kulečník.

Ing. Vojtěch Jirsa, PhD.

Vystudoval ČVUT na Fakultě stavební, obor Inženýrství životního prostředí, dále absolvoval doktorské studium na Dopravní fakultě UPCE. Část studií absolvoval v Dánsku a Švédsku (DTU a KTH). Pracoval a částečně stále působí v oblasti dopravního a městského plánování. V současnosti v jeho pracovním rozvrhu převažují aktivity v oblasti zdravotnictví a stavebnictví. Je včelař.

Ing. Zdeněk Jirsa

Vystudoval ČVUT Praha, obor Lékařská kybernetika, absolvoval tříleté postgraduální studium na VUT Brno se zaměřením na využití mikroprocesoru ve zdravotnické technice. Od roku 1982 pracoval v Nemocnici Pardubice, kde jako vedoucí výpočetního střediska zaváděl informační systémy pro jednotky intenzivní péče a pro zefektivnění procesů laboratorního komplementu nemocnice. Po roce 1989 spolu s Milanem Kudrnou zakládal a podílel se na řízení několika společností se zaměřením na IT ve zdravotnictví, včetně STAPRO s. r. o. V současné době působí v oblasti zdravotnické informatiky a laboratorní diagnostiky, kde se pod jeho metodickým vedením laboratoře spadající pod holding FONS JK Group a.s. staly významným českým poskytovatelem zdravotnických služeb.

V několika posledních letech spolupracuje s Univerzitou Pardubice v radě pro komercionalizaci a nedávno byl jmenován členem správní rady univerzity

Ing. Milan Kudrna

Vystudoval ČVUT Praha, obor Výpočetní technika, kde poslední dva roky byl zároveň studentem a zaměstnancem fakulty na projektech IT. Po studiích pracoval jako technik, později jako vývojář a školitel mikro a mini počítačů. Od roku 1985 se věnoval projektům zavádění IT do zdravotnictví. Po roce 1989 založil se svým kamarádem Zdeňkem Jirsou společnost STAPRO s. r. o. Aktivitám v oblasti zdravotnictví se věnuje i nadále nejen z pozice spolumajitele.

Z mimopracovních aktivit je jednou z významných podpora skautingu na regionální úrovni, za což dostal opakovaně poděkování Náčelnictva a Výkonné rady českého skautingu.

Ing. Šárka Vondrová

Vystudovala Technickou univerzitu v Liberci na Hospodářské fakultě obor Podniková ekonomika. Po studiích několik let pracovala v managementu v oblasti marketingu v mezinárodních společnostech, poté ve farmacii. Ve zdravotnictví působí na různých pozicích od roku 2009, od roku 2014 je spolumajitelkou rodinné sítě lékáren. V současné době se angažuje v oblasti marketingu v laboratořích holdingu FONS JK Group a.s. Ráda relaxuje poznáváním nových zemí a krajin.